Förskolan Bäret 2019

Byggstart april 2019. Ombyggnation av befintlig lokal till tre förskoleavdelningar med tillhörande personalytor samt ett tillagningskök. Förskolan är belägen vid Lärkvägen 25 i Ludvika kommun.

Referensprojekt

 • 2020 Nybyggnad LSS-boendet Kvarteret Granholmen. Beställare Bärkehus, totalentreprenad.
 • 2020 Ombyggnad av Biskopsgården till förskola med tre avdelningar. Beställare Ludvika kommun, totalentreprenad.
 • 2019 Ombyggnad av förskolan Bäret. Beställare Ludvika kommun, totalentreprenad.
 • 2019 Ombyggnad av Grängesbergs kommunalhus till lägenheter. Beställare Ludvikahem, totalentreprenad.
 • 2018  Ny ventilation Lorensbergaskolan. Beställare Ludvika kommun, totalentreprenad.
 • 2017  Om- och tillbyggnad Räfsnäs Ridanläggning. Beställare Ludvika kommun, totalentreprenad.
 • 2017  Om- och tillbyggnad personalbyggnad Björnhyttan. Beställare Ludvika kommun, totalentreprenad.
 • 2017  Ny personalbyggnad gruppboende Marnäs. Beställare Ludvika kommun, totalentreprenad.
 • 2015 Ombyggnad Dialysen Ludvika Lasarett. Beställare Landstinget Dalarna, generalentreprenad.
 • 2015 Nybyggnad Sunnansjö förskola. Beställare Ludvika kommun, totalentreprenad.
 • 2014 Tillbyggnad Harnäs förskola. Beställare Smedjebackens kommun, totalentreprenad.
 • 2013 Ombyggnad Förvaltningshus Smedjebacken. Beställare Smedjebackens kommun, totalentreprenad.
 • 2012 Tillbyggnad Högbergets förskola. Beställare Ludvika kommun, totalentreprenad.
 • 2012 Ombyggnad simhall. Beställare Ludvika kommun, totalentreprenad.