Nyman Jansson Bygg AB

NJBygg, genomför alla typer av byggentreprenader. Vi är 10 anställda och verksamma i södra Dalarna. Med erfarenhet och skicklighet i våra yrkesroller hjälper vi våra kunder att förverkliga sina ombyggnads-, tillbyggnads- eller nybyggnadsplaner.

David Åberg och Pär Höök är sedan 2018 huvudägare i företaget och verksamma i det dagliga arbetet. David och Pär har genom tidigare anställningar vardera 20 års erfarenhet av byggbranschen i Dalarna.